Did you mean informatikas?

Informātikas tests 2014

VISC Informātikas eksāmena tests 2014 visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml

Informātikas tests 2012

VISC Informātikas eksāmena tests 2012 visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml

Informātikas tests 2015

VISC Informātikas eksāmena tests 2015 visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml

Informātikas tests 2010

VISC Informātikas eksāmena tests 2010 visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml

Informātikas tests 2011

VISC Informātikas eksāmena tests 2011 visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml

Informātikas tests 2013

VISC Informātikas eksāmena tests 2013 visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml

Informātikas tests 2016

VISC Informātikas eksāmena tests 2016 visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml